Kateřina Eislerová - Osobní trenér Pilates - Bosu v Praze

Metoda Pilates Institute®

Pilates Institute

Metoda Pilates institutu® je založena na výzkumu významu hlubokých svalů při stabilizaci páteře. Rehabilitační pracovníci z Queenslandu v roce 1999 publikovali své poznatky týkající se segmentální stabilizace a fixace páteře.

V té době Pilates Institute® propagoval své tréninkové programy v oboru fitness přes health kluby. Díky reakcím fitness instruktorů a jejich klientů si uvědomili, že program, který prezentoval Joseph Pilates, tedy originálních 34 pohybů/cviků, které byly ve světě Pilates známy jako Pilates metoda, je potřeba modifikovat.

Zjistili, že trenéři, kteří měli zájem stát se instruktory těchto technik, ani po letech tréninku povrchových svalů a všeobecných svalů, po posilování a skupinových cvičeních, neměli dostatečně „pevné jádro - Core“ těla ani flexibilitu, aby cviky mohli provádět bezpečně a efektivně. A to stejné se dalo říci i o jejich klientech.

Sport a tréninky fitnes zapříčinily svalovou nerovnováhu a tak bylo potřeba změnit cvičební programy, které by účastníkům umožnily si rozvíjet Core těla a flexibilitu, aby mohli využívat výhod technik Pilates a zlepšit si držení těla a napomoci zlepšení pohyblivosti.

Roku 1999 Richardson, Jull, Hodges a Hides, kteří prováděli výzkum léčebných cvičení pro segmentální stabilizaci páteře proti bolesti bederní páteře (Low Back Pain), inspirovali Pilates Institute k tomu, aby nejenom modifikoval původních 34 cviků/pohybů, ale také jim umožnili podpořit jejich modifikovanou metodu prokázanými výsledky svého výzkumu.

Autor: Mgr. Daniel Müller
Pilates Institute